Home / BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Bônaventura: Mạc khải cho kẻ đơn sơ

Thái Hà (15.07.2020) – Lạy Cha là Chúa tể trời đấy, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. (Mt 11,25-27) …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Thánh Camilô Lellis: Sám hối

Thái Hà (14.07.2020) – Bấy giờ, Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. (Mt 11,20-24) Việc sám hối đã biến một Phêrô từng ba lần chối Chúa trở nên tông đồ cả, đã khiến Maria Mađalêna – …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Thánh Henricô: Hy sinh

Thái Hà (13.07.2020) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,34-11,1) Mẹ Têrêsa nói: “Tình yêu thương để tồn tại, phải được nuôi dưỡng bởi sự hy …

Xem thêm

Chúa Nhật XV Thường Niên: Sức mạnh của lời

Thái Hà (12.07.2020) –   Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Biển Đức: Tuyên xưng đức tin

Thái Hà (11.07.2020) – Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 10,24-33) Có những người ngại làm Dấu Thánh Giá, ngại đọc kinh, ngại thể hiện đức tin giữa chốn công …

Xem thêm