BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên: Kiên tâm giữ vững niềm tin

Thái Hà (29.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. (Lc 21,12-19) Ngày 24 tháng 11 hằng năm, …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên: Sức mạnh của niềm tin

Thái Hà (27.11.2023) – Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá …

Xem thêm

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên: Đức Kitô là Vua chúng ta

Thái Hà (26.11.2023) – “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, …

Xem thêm

Thứ Bảy tuần XXXIII Thường Niên: Có sự sống lại

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống” (Lc 20, 27-40) Sự sống, thân xác, và tất cả những gì con người có được, đều là những món quà Thiên Chúa ban tặng, do đó, nó phải được bảo toàn và trân trọng. Chính …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam_Lễ Trọng: Sự từ bỏ

Thái Hà (24.11.2024) – Đức Giêsu nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình vì tôi, tihf sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 17,11b-19) Môn đệ là người …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Thánh Clementê, Thánh Côlumban: Chúa quan phòng

Thái Hà (23.11.2023) – Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được”. (Lc 19,41-44) …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Cêcilia: Thẩm quyền của Thiên Chúa

Thái Hà (22.11.2023) – Người thứ nhất đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lợ được mười nén”. Ông bảo Người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành”. (Lc 19,11-28) …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ: Gia đình Kitô hữu

Thái Hà (21.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,46-50) Từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, trước sự hiện diện của các tín hữu và khách hành hương, Đức …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên: Đôi mắt đức tin

Thái Hà (20.11.2023) – Anh mù thưa với Đức Giêsu: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. Đức Giêsu nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. (Lc 18,35,43) Đôi mắt là cầu nỗi giữa tâm hồn và cuộc sống. Nụ cười, lời nói có …

Xem thêm