BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên: Nghe và giữ Lời Chúa

Thái Hà (08.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho thầy bú”. Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Này tôi là tôi tớ Chúa

Thái Hà (07.10.2022) – Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên: “Các con hãy xin thì sẽ được”

Thái Hà (06.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên: Xin tha nợ chúng con

Thái Hà (05.10.2022) – Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi: Chọn phần tốt nhất

Thái Hà (04.10.2022) – Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.  Còn cô Mácta thì …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên: Anh cũng hãy đi và làm như vậy

Thái Hà (03.10.2022) – Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng”

Thái Hà (02.10.2022) – Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Nên như trẻ nhỏ

Thái Hà (01.10.2022) – Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Chúa Giêsu gọi mọi trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hóa …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô: Nghe tiếng Chúa

Thái Hà (30.09.2022) – “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael: Ta đã thấy Ngươi

Thái Hà (29.09.2022) – Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, …

Xem thêm