BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Lễ Kính Thánh Batôlômêô: Lương tâm ngay thẳng

Thái Hà (24.08.2023) – Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Ít-ra-el, lòng dạ không có gì gian dối. (Ga 1,45-51) Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng: “Lương tâm là nơi sâu thẳm để lắng nghe sự thật, điều …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Thánh Rosa Lima: Sự tốt lành

Thái Hà (23.08.2023) – Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào sau chót …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Đức Maria Nữ Vương: Lòng khiêm nhường

Thái Hà (22.08.2023) – Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. […] Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Piô X: Sự toàn thiện

Thái Hà (21.08.2023) – Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. (Mt 19,16-22) Hiến chế Lumen Gentium số 40 nói rằng: “Chúa …

Xem thêm

Chúa Nhật XX Thường Niên: Này bà, bà có lòng tin mạnh thật

Tin mừng: Mt 15, 21-28: “Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên: Để trẻ em đến với Chúa

Tin mừng: Mt 19, 13-15 “Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên: Luật Thiên Chúa

Thái Hà (18.08.2023) – Đức Giêsu trả lời rằng: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. (Mt 19,3-12) Một ông bố nằm mơ thấy đứa con nhỏ đi lạc vào con đường tăm tối. Bỗng đứa trẻ nói: “Bố chưa bao giờ chỉ dẫn cho …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên: Được tha thứ thì hãy thứ tha

Thái Hà (17.08.2023) – Bấy giờ, tôn chủ đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,21-19,1) Ba Anita Smith đã viết cho kẻ bắn chết chồng bà rằng: “Làm thế nào tôi …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Thánh Stêphanô Hungary: Hiệp lực

Thái Hà (16.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, …

Xem thêm

Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT (Suy niệm lễ vọng Đức Mẹ Lên Trời – BĐ 1: 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; BĐ 2: 1 Cr 15, 54b-57; TM: Lc 1,27-28) I. NỀN TẢNG CĂN BẢN CỦA VIỆC TUYÊN TÍN Tín điều Đức Maria hồn xác lên trời được Đức Thánh …

Xem thêm