BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên: Gia đình Giáo hội

Thái Hà (20.07.2021) – Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ nói: “Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”. (Mt 12,46-50) Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên: Sống đức tin

Thái Hà (19.07.2021) – Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna”. (Mt 12,38-42) Ông Ryzhikov cùng với hai thành viên phi hành đoàn đã từng sống trên trạm không gian và trở …

Xem thêm

Suy niệm về ngày lễ Chúa Cứu Thế

Chúa nhật thứ 3 của tháng 7 là ngày Giáo Hội mừng lễ Chúa Cứu Thế, thánh danh của tu hội chúng tôi. Quả thật Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhờ Ngài và trong Ngài, chúng ta được cứu khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Chúng ta …

Xem thêm

Chúa Nhật XVI Thường Niên: Lòng bao dung

Thái Hà (18.07.2021) – Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: Tôi trung của Chúa

Thái Hà (17.07.2021) – Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu. (Mt 12,14-21) Chu Văn An (1292-1370) là một nhà nho, nhà hiền triết, nhà sư phạm mẫu mực và là vị quan hết lòng vì nước vào cuối đời Trần. Thấy chính …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên: Nền tảng của lề luật

Thái Hà (16.07.2021) – Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. (Mt 12,1-8) Luật pháp xã hội luôn có những nguyên tắc hay điều khoản căn bản để tạo nên …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Bônaventura: Hiền hậu

Thái Hà (15.07.2021) – Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. (Mt 11,28-30) Thánh Bônaventura mà chúng ta mừng kính hôm nay là một tu sĩ Dòng Phanxicô, một thần học gia, một Tiến sĩ Hội Thánh, …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên: Người bé mọn

Thái Hà (14.07.2021) – Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Mt 11,25-27) Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bông hoa nhỏ vĩ …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên: Sám hối

Thái Hà (13.07.2021) – Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. (Mt 11,20-24) Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có lần đã nói: “Sự khác biệt giữa thánh nhân và người tội lỗi …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên: Hồng ân trao tặng

Thái Hà (12.07.2021) – Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. (Mt 10,34-11,1) Trong buổi tiếp kiến chung ngày …

Xem thêm