BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên: Một năng lực tự Người phát ra chữa lành hết mọi người

Thái Hà (06.09.2022) – Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên: “Được phép làm điều lành hay điều dữ”

Thái Hà (05.09.2022) – Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên: Từ bỏ

Thái Hà (04.09.2022) – Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Grêgôriô Cả: Con Người làm chủ ngày Sabát

Thái Hà (03.09.2022) – Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.  Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? “ Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên: Ở cùng Chúa sao phải đau thương?

Thái Hà (02.09.2022) – Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên: “Vâng lời Thầy, tôi thả lưới”

Thái Hà (01.09.2022) – Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên: “Cơn sốt biến mất”

Thái Hà (31.08.2022) – Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên: “Hãy câm đi”

Thái Hà (30.08.2022) – Người xuống Caphácnaum, một thành miền Galilê, và ngày Sabát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giêsu …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Chém Đầu: Chớ lấy vợ chồng người.

Thái Hà (29.08.2022) – Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên: “Hãy mời người không có khả năng đáp lễ”

Thái Hà (28.08.2022) – Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: “Khi có ai …

Xem thêm