BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh: Đón nhận và trao ban

Thái Hà (08.04.2021) – Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” […] Chính anh em là chứng nhân về những điều này. (Lc 24,35-48) Thánh Inhaxiô, Đấng sáng lập Dòng Tên, là một hiệp sĩ can trường. Trong thời …

Xem thêm

Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh: Ngài đã ở với con

Thái Hà (06.08.2021) – Dọc đường, khi Người nói chuyện và cắt nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao. (Lc 24,13-35) Lạy Chúa, Ngài vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con, và vì thế con tìm Ngài ở bên ngoài” (Thánh …

Xem thêm

Tin thác vào Lòng Thương Xót

 Tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa là điều vô cùng quan trọng, vì thế nên chính Chúa Giêsu đã dạy Thánh nữ Maria Faustina Kowalska (1905-1938, Dòng Đức Mẹ Thương Xót – O.L.M., Our Lady of Mercy) – và cũng dạy mỗi chúng ta: “Lạy Chúa Giêsu, …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Đừng giữ Thầy lại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần …

Xem thêm

Chúa Nhật Phục Sinh: Niềm tin phục sinh

Thái Hà (04.01.2021) – Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem …

Xem thêm

Thấy mình trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

 Đấng đáng kính TGM Fulton J. Sheen (1895-1979, Hoa Kỳ) đã trình bày bài suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Chúng Ta và Đấng Cứu Thế Giêsu Kitô theo nhiều cách. Hai trong số những cách đáng chú ý nhất mà ngài đã trình bày về Cuộc …

Xem thêm

Thứ Bảy Canh Thức Vượt Qua: Niềm hy vọng Phục Sinh

Thái Hà (03.04.2021) – Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa. (Mc 16,1-8) Lối xóm gọi anh là Tư “còm” vì thân hình gầy còm, lại sáng xỉn chiều say. Đáp xích lô suốt ngày mà chẳng …

Xem thêm

Thứ Sáu Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa: Yêu cho đến cùng

Thái Hà (02.04.2021) – Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri gọi là Gôngôtha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá. (Ga 18,1-19,42) Trong một lớp Giáo lý Thánh kinh, nhà truyền giáo hỏi: “Nếu …

Xem thêm