BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh: Hãy yêu thương nhau

Thái Hà (15.05.2022) – Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “… Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con. …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Matthia Tông Đồ: Chính Thầy đã chọn các con

Thái Hà (14.05.2022) – …Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: Thầy là đường

Thái Hà (13.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh: Tôi tớ không trọng hơn chủ

Thái Hà (12.05.2022) – Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.  Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: Ta là sự sáng thế gian

Thái Hà (11.05.2022) – Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh: Xin nói cho chúng tôi biết

Thái Hà (10.05.2022) – Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh: Mục tử

Thái Hà (09.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo lên lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Phục Sinh: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”

Thái Hà (08.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh: Thầy mới có lời ban sự sống đời đời

Thái Hà (07.05.2022) – Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: Bánh sự sống

Thái Hà (06.05.2022) – Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và …

Xem thêm