Thứ Hai Tuần II Thường Niên: Sống đúng tâm tình

Thái Hà (15.01.2024) – Khi ấy Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lé khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được”. (Mc 2,18-22)

Có một bài hát được phổ biến một thời trong các giờ giáo lý, nội dung như sau: Kìa thời đại mới đã đến rồi, thiên niên kỷ mới đang khởi đầu, người Kitô hữu khắp năm châu hãy mau đổi mới cuộc đời.

Dựa trên ý tưởng của bài Tin Mừng hôm nay, bài hát ấy mời gọi người nghe sống đúng tâm tình của thời đại mới: thời Đấng Mêsia đến. Thật vậy, vào thời Đức Giêsu, việc ăn chay thể hiện tâm tình đón chờ Đấng Mêsia đến. Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia mà Thiên Chúa gửi đến cho con người. Thế nên, khi ý thức về địa vị của mình, Đức Giêsu đã trả lời những người Pharisêu rằng: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” Câu trả lời đầy khéo léo của Đức Giêsu vừa giải đáp thắc mắc của họ, vừa hé mở cho họ về căn tính thần linh của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì ơn cứu độ Chúa ban. Xin cho chúng con biết sống tốt để một khi đã được làm con Chúa ở đời này, chúng con cũng được ở với Chúa đời sau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…