Tin Tức

500 năm Tin Mừng đến Bangladesh

Năm nay, Giáo hội Công giáo tại Bangladesh cử hành 500 năm Tin Mừng được loan báo tại nước này để tôn vinh các vị tử đạo và những nhà truyền giáo đầu tiên. Giáo hội Công giáo ở Bangladesh mang dấu ấn di sản của các nhà truyền giáo …

Xem thêm