KINH THÁNH & GIÁO LÝ

Thánh lễ tạ ơn và nhận giấy chứng nhận của của gần 200 học viên giáo Dự Tòng và Hôn Nhân K53 tại Thái Hà

Gần 200 học viên lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K53 tại Thái Hà đã tham dự Thánh lễ tạ ơn và nhận Giấy Chứng Nhận tốt nghiệp vào lúc 20 giờ 00, Thứ Ba, 06.12 vừa qua. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Thái Hà …

Xem thêm

Truyền thông Bảo Vệ Sự Sống và HIV-AIDS tại lớp Giáo Lý Hôn Nhân K58

Lúc 19h30, 26/11/2022 tại tầng 5 nhà học giáo lý Thái Hà đã diễn ra buổi truyền thông của 2 nhóm Bảo Vệ Sự Sống(BVSS) và Emmaus về 2 vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay cho gần 200 bạn trẻ trong lớp GLHN – chuẩn bị bước …

Xem thêm

Lời Chúa trong Kinh Mân Côi

WHĐ (24.9.2020) – Tháng 10, tháng Mân Côi lại về. Tôi muốn viết một chút về Kinh Mân Côi dưới góc độ Lời Chúa trong Kinh Mân Côi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở miền Bắc, công giáo “đạo gốc” [không phải theo …

Xem thêm

Tìm hiểu cách đọc Kinh Thánh (1)

Thái Hà (27.11.2018) – Trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh, một thực tế cho thấy việc đọc hiểu Kinh Thánh không phải là điều dễ dàng. Chính Kinh Thánh chứng nhận điều này. Ngoài những bản văn sáng sủa, Kinh Thánh còn có nhiều đoạn tối nghĩa. Khi …

Xem thêm