KINH THÁNH & GIÁO LÝ

Tìm hiểu cách đọc Kinh Thánh (1)

Thái Hà (27.11.2018) – Trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh, một thực tế cho thấy việc đọc hiểu Kinh Thánh không phải là điều dễ dàng. Chính Kinh Thánh chứng nhận điều này. Ngoài những bản văn sáng sủa, Kinh Thánh còn có nhiều đoạn tối nghĩa. Khi …

Xem thêm

BA VUA LÀ NGƯỜI Ở ĐÂU?

Hội thánh nói gì về niềm tin vào Ba Vua? Có thể là câu chuyện không có thật? Tin mừng Mátthêu là cuốn sách duy nhất kể lại câu chuyện này, nhưng không gọi họ là Ba Vua, cũng không nói có mấy vị. Theo truyền thống, người Công giáo …

Xem thêm

Đức Giêsu trong văn chương Rôma

Chắc chắn Đức Giêsu là một trong khuôn mặt lớn nhất của lịch sử. Ngoài Thánh kinh, có nguồn nào khác nói đến Người không? Đối với Kitô hữu chúng ta, những người tin rằng việc chúa Giêsu đến là điều cốt yếu trong lịch sử loài người, thì thật …

Xem thêm