KINH THÁNH & GIÁO LÝ

Có 9 hay 12 hoa trái của Thánh Thần?

Con số khác nhau đôi khi được coi là mục tiêu tranh cãi giữa người Công giáo và Tin lành, tuy vậy, con số không phải là điểm quan trọng. Trong thư gửi tín hữu Galata thánh Phaolô đã liệt kê cụ thể các “hoa trái” của Chúa Thánh Thần …

Xem thêm

Lời Chúa trong Kinh Mân Côi

WHĐ (24.9.2020) – Tháng 10, tháng Mân Côi lại về. Tôi muốn viết một chút về Kinh Mân Côi dưới góc độ Lời Chúa trong Kinh Mân Côi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở miền Bắc, công giáo “đạo gốc” [không phải theo …

Xem thêm

Tìm hiểu cách đọc Kinh Thánh (1)

Thái Hà (27.11.2018) – Trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh, một thực tế cho thấy việc đọc hiểu Kinh Thánh không phải là điều dễ dàng. Chính Kinh Thánh chứng nhận điều này. Ngoài những bản văn sáng sủa, Kinh Thánh còn có nhiều đoạn tối nghĩa. Khi …

Xem thêm

BA VUA LÀ NGƯỜI Ở ĐÂU?

Hội thánh nói gì về niềm tin vào Ba Vua? Có thể là câu chuyện không có thật? Tin mừng Mátthêu là cuốn sách duy nhất kể lại câu chuyện này, nhưng không gọi họ là Ba Vua, cũng không nói có mấy vị. Theo truyền thống, người Công giáo …

Xem thêm