KINH THÁNH & GIÁO LÝ

BA VUA LÀ NGƯỜI Ở ĐÂU?

Hội thánh nói gì về niềm tin vào Ba Vua? Có thể là câu chuyện không có thật? Tin mừng Mátthêu là cuốn sách duy nhất kể lại câu chuyện này, nhưng không gọi họ là Ba Vua, cũng không nói có mấy vị. Theo truyền thống, người Công giáo …

Xem thêm

Đức Giêsu trong văn chương Rôma

Chắc chắn Đức Giêsu là một trong khuôn mặt lớn nhất của lịch sử. Ngoài Thánh kinh, có nguồn nào khác nói đến Người không? Đối với Kitô hữu chúng ta, những người tin rằng việc chúa Giêsu đến là điều cốt yếu trong lịch sử loài người, thì thật …

Xem thêm

Kinh Thánh và Thánh Lễ

KINH THÁNH VÀ THÁNH LỄ[1] Giuse Phạm Đình Trí, CSsR Là những tín hữu Công Giáo, hẳn chúng ta rất quen thuộc với các nghi thức của Thánh Lễ. Chúng ta biết lúc nào đứng, lúc nào ngồi, lúc nào quỳ gối. Chúng ta cũng biết khi nào thưa “Amen”, …

Xem thêm

Thánh danh Đức Giêsu

  Tại sao Giuse và Maria đặt tên cho con mình là Giêsu? Thánh danh này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Theo các sách Tin mừng, tên “Giêsu” là do thiên thần truyền đạt lại cho Maria (Lc 1:31) và cho Giuse trong một giấc mơ (Mt 1:21). …

Xem thêm

Giải thích Tin mừng

Trong Tuần Thánh, khi đọc các Tin mừng Mátthêu, Luca và Gioan, chúng ta thấy ông Phêrô chối Chúa ba lần, nhưng trong Tin mừng Marcô thì chỉ có hai lần. Tại sao người ta không kết nối cả ba vào một Tin mừng để có ý nghĩa thực? Tất …

Xem thêm