KINH THÁNH & GIÁO LÝ

Đức Giêsu trong văn chương Rôma

Chắc chắn Đức Giêsu là một trong khuôn mặt lớn nhất của lịch sử. Ngoài Thánh kinh, có nguồn nào khác nói đến Người không? Đối với Kitô hữu chúng ta, những người tin rằng việc chúa Giêsu đến là điều cốt yếu trong lịch sử loài người, thì thật …

Xem thêm

Kinh Thánh và Thánh Lễ

KINH THÁNH VÀ THÁNH LỄ[1] Giuse Phạm Đình Trí, CSsR Là những tín hữu Công Giáo, hẳn chúng ta rất quen thuộc với các nghi thức của Thánh Lễ. Chúng ta biết lúc nào đứng, lúc nào ngồi, lúc nào quỳ gối. Chúng ta cũng biết khi nào thưa “Amen”, …

Xem thêm

Thánh danh Đức Giêsu

  Tại sao Giuse và Maria đặt tên cho con mình là Giêsu? Thánh danh này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Theo các sách Tin mừng, tên “Giêsu” là do thiên thần truyền đạt lại cho Maria (Lc 1:31) và cho Giuse trong một giấc mơ (Mt 1:21). …

Xem thêm

Giải thích Tin mừng

Trong Tuần Thánh, khi đọc các Tin mừng Mátthêu, Luca và Gioan, chúng ta thấy ông Phêrô chối Chúa ba lần, nhưng trong Tin mừng Marcô thì chỉ có hai lần. Tại sao người ta không kết nối cả ba vào một Tin mừng để có ý nghĩa thực? Tất …

Xem thêm

Ai viết các sách Tin Mừng?

Trong một bài giảng trên đài phát thanh, một mục sư thệ phản nói rằng Tin mừng thánh Gioan không do ngài viết, chúng ta có buộc phải tin rằng các sách Tân ước là do các Tông đồ viết không ? Đã từ lâu, các thẩm quyền về Thánh …

Xem thêm

Việc biên soạn Tân Ước

Phải mất bao lâu để biên soạn Tân Ước? Nếu nói về các bản văn hiện hành và đặt các sách Tân ước chung lại với nhau, thì bản văn sớm nhất là thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, được viết vào khoảng năm 50 hoặc 51, tức là …

Xem thêm