Ai viết các sách Tin Mừng?

Trong một bài giảng trên đài phát thanh, một mục sư thệ phản nói rằng Tin mừng thánh Gioan không do ngài viết, chúng ta có buộc phải tin rằng các sách Tân ước là do các Tông đồ viết không ?

Đã từ lâu, các thẩm quyền về Thánh kinh trong các Hội thánh Kitô giáo đều biết rằng có một số sách trong Tân ước thực sự không do chính những vị mà truyền thống coi là tác giả viết ra. Phúc âm thánh Mátthêu và Gioan hầu chắc là hai cuốn thuộc loại này.

Chuyện này chẳng có gì là lạ. Thời xưa, một tác phẩm văn chương thường mang tên của người mà giáo huấn của vị đó là nội dung chính của cuốn sách, mặc dù chính vị đó không viết , hoặc có lẽ cũng không còn sống nữa. Cuốn sách vẫn được nhìn nhận là của vị “tôn sư ’’ đó mặc dù việc triển khai tư tưởng, chỉnh sửa lời văn là công việc của nhiều người khác qua thời gian nhiều năm dài. Chúng ta có thể thấy điều này nơi những tác phẩm đươc mệnh danh là của Lão Tử, Khổng Tử, v v….

Tất nhiên, điều này không có ý nghĩa là cuốn sách đó có ơn linh hứng hay không. Hội thánh không có tuyên bố chính thức về tác giả của những sách đã viết nên bộ Thánh kinh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.