NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (8): Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn

Đọc phần trước:   (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (7): Cha Giuse Vũ Ngọc Bích

Đọc phần trước:  (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu sĩ …

Xem thêm

Ơn Thầy đủ cho con

Vào ngày lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ cách đây 16 năm, Xứ đoàn TNTT Thái Hà đã được thành lập. 16 năm là một hành trình không dài với nhiều người, nhiều hội đoàn, tổ chức nhưng với Xứ đoàn đó là 16 năm của biết bao biến cố, …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (6): Nhà Hà Nội sau năm 1954 – Cha Paquette và cha Côté

Đọc phần trước:  (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu sĩ …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (5): Nhà Hà Nội những năm thử thách 1940-1946

Đọc phần trước:  (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu sĩ …

Xem thêm

Thái Hà: Khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K59

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đức tin và học hỏi giáo lý Hôn nhân Công Giáo, Nhà Thờ Thái Hà sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K59 Thời gian khai giảng: 19 giờ 30, Thứ Hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023 Địa điểm: …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (4): Nhà thờ Thái Hà và Việc sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Đọc phần trước:  (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (3): Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu sĩ

Đọc phần trước:  (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội NHÀ TẬP HÀ NỘI: 1932 Ngôi nhà to lớn Hà Nội còn vắng vẻ, và các thừa …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (2): Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội

  Đọc phần trước:  Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (1): Sở đất ở Thái Hà XÂY DỰNG NHÀ HÀ NỘI Công việc xây dựng nhà Hanội tưởng chừng mau chóng đã phải hoãn lại do nhiều lý do trong ngoài và điều này đã gây lắm buồn …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (1): Sở đất ở Thái Hà

Truyền Thông Thái Hà xin gửi tới quý vị và các bạn những những dòng lịch sử về Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tại Thái Hà trong cuốn “Lịch Sử Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam” của cha Rôcô Nguyễn Tự Do, C.Ss.R. Việc đăng loạt bài …

Xem thêm