Đại hội giới trẻ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế vùng Châu Á, Châu Đại Dương diễn ra tại hòn đảo Sumba, Indonesia

Đại hội giới trẻ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế vùng Châu Á, Châu Đại Dương đang diễn ra tại hòn đảo Sumba, Indonesia từ ngày 03/07 đến 06/7/2024.

Đại hội quy tụ khoảng 300 bạn trẻ do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế linh hướng tại các quốc gia thuộc vùng Châu Á và Châu Đại Dương như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Sri Lanka, Ấn Độ và đơn, Indonesia. Riêng Việt Nam có 19 tham dự viên, 16 bạn trẻ và 3 linh mục đặc trách Giới trẻ miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Các bạn trẻ thuộc các quốc gia đã đến Đại hội từ ngày 30/06. Cha Rogério Gomes, Bề trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế và các Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, cha Ivel Mendanha, Tổng Cố Vấn Dòng cũng đã đến tham dự đại hội vào ngày 2 tháng 7, để bắt đầu khai mạc Đại hội vào ngày 03/7 – ngày lễ Thánh Toma Tông Đồ.

Trong đại hội, các nhóm giới trẻ đã có những giờ phút lưu văn hóa, chia sẻ về đời sống đức tin với linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế.

Những ngày đầu của Đại hội, các bạn trẻ được gửi đến sống trong gia đình Công giáo thuộc Giáo xứ do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Indonesia tại Sumba phụ trách để chia sẻ đời sống cùng với người dân.

Giới trẻ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có ba linh mục đang phụ trách giới trẻ thừa sai và 5 bạn trẻ thuộc đơn vị Miền Bắc và Miền Nam đã tham dự đại hội này.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp