Giờ Lễ & Các Bí Tích

 (ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – GIÁO XỨ THÁI HÀ)

GIỜ LỄ

THỨ HAI

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

THỨ BA

Lễ I: 05h30

Thứ Năm đầu tháng có giờ cầu nguyện với thánh Giêrađô lúc 9h30 và thánh lễ lúc 10h00 tại Đền Giêrađô

Lễ II: 18h30

THỨ TƯ

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

Lễ III: 20h00 (dành cho anh chị em xa quê)

THỨ NĂM

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

Thứ Năm đầu tháng có thánh lễ lúc 20 giờ 00 dành cho Giới trẻ DCCT

THỨ SÁU

Lễ I: 05h30

Lễ II: 15h00 (Thứ Sáu đầu tháng cầu nguyện cho các thai nhi)

Lễ II: 18h30

THỨ BẢY

Lễ I: 05h30

Lễ III: 10h00 (Lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ IV: 12h00 ( Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ V: 16h30 (Lễ Tiếng Anh, ngoài đền Giêrađô)

Lễ VI: 18h00 (Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ VII: 20h00 (Lễ dành cho giới trẻ)

CHÚA NHẬT

Lễ I: 05h30

Lễ II: 08h00

Lễ III: 10h00

Lễ IV: 16h00 (Lễ dành cho thiếu nhi)

Lễ V: 18h00

Lễ VI: 20h00 (Chúa nhật cuối tháng cầu cho công lý và hòa bình)

Khi nào lịch lễ thay đổi, hay các ngày lễ trọng buộc sẽ có thông báo riêng

BÍ TÍCH GIẢI TỘI 

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

Sáng: 8h00 – 11h00

Chiều: 3h00 – 5h00

Sau thánh lễ sáng lúc 5h30. Sau thánh lễ chiều lúc 18h30

THỨ BẢY

Trước và sau các thánh lễ

CHÚA NHẬT

Trước và sau các thánh lễ

Lưu Ý:

  • Nếu không có cha trực sẵn giải tội, quý vị liên hệ với Văn Phòng để mời các cha giải tội cho quý vị

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Quý vị có nhu cầu xức dầu bệnh nhân cho người thân xin liên hệ qua văn phòng Giáo xứ (Thứ Hai không làm việc). Riêng tại các Khu Giáo tại Giáo xứ Thái Hà, xin liên hệ với cha phụ trách Khu Giáo

BÍ RỬA TỘI CHO TRẺ EM

Bí Tích Rửa Tội dành cho trẻ em được cử hành trong thánh lễ lúc 08h00 Chúa Nhật đầu tháng. Anh chị em muốn rửa tội cho con em mình, xin mang sổ gia đình đến văn phòng giáo xứ ghi danh trước và tập nghi thức. Riêng các gia đình ngoài Giáo xứ Thái Hà, muốn rửa tội cho con em mình, cần giấy giới thiệu của cha xứ.

 

Văn Phòng Giáo Xứ Thái Hà