Thánh Lễ

Nhà Thờ Thái Hà: Cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina và dâng nước Nga, Ukraina cho Trái Tim Đức Maria

 Thái Hà (28.03.2022) – Các tu sĩ và bà con giáo dân tại Thái Hà đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina và dâng hiến nước Nga cũng như Ukraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria. Thánh lễ diễn ra lúc 20 giờ 00, …

Xem thêm

Thái Hà: Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cuối tháng 7/2020

Các tu sĩ và bà con giáo dân tại Nhà Thờ Thái Hà kiên trì cầu nguyện cho công lý và hòa bình vào thánh lễ lúc 20 giờ 00, Chúa Nhật cuối mỗi tháng. Thánh lễ lúc 20 giờ 00, Chúa Nhật, 26.07 hôm qua là thánh lễ cuối …

Xem thêm