Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cuối tháng 02.2019

Thái Hà (24.02.2019) Tối nay, thánh lễ lúc 20 giờ 00 tại nhà thờ Thái Hà đã cầu nguyện các riêng cho công lý và hòa bình trên quê hương Việt Nam.

Thánh lễ do cha Giuse Ngô Văn Kha, DCCT chủ tế và giảng lễ.

Cuối thánh lễ cha chủ tế đã quỳ trước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để cầu, xin Mẹ Maria chuyển cầu cho quê hương đất nước Việt Nam được sống trong công bằng, tự do, bác ái.

Thánh lễ lúc 20 giờ ngày Chúa Nhật cuối mỗi tháng tại nhà thờ Thái Hà ý cầu nguyện cách riêng cho quê hương Việt Nam. Thánh lễ này đã được duy trì gần 10 năm nay.

Mời anh chị em hiệp thông trong lời cầu nguyện cho quê hương chúng ta mỗi ngày được tốt đẹp hơn và được thoát ách cộng sản vô thần.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.