CÁC THÁNH DCCT

Thánh Anphongso Maria – Vị thừa sai của những người bị bỏ rơi

Thánh Anphongsô Maria Ligôri (1696-1787) sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc tại vương quốc Napôli, và chính ngài từng là một luật gia danh giá bậc nhất đương thời. Trong Giáo Hội, ngài là một vị giám mục nổi tiếng, và sau khi ngài từ trần, Giáo …

Xem thêm

Thánh Anphong Maria De Ligori

THÁNH ANPHONG MARIA DE LIGÔRI Giám Mục (1696-1787) Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế Tiến Sĩ Hội Thánh & Bổn Mạng Các Nhà Thần Học Luân Lý Phong Thánh: 1839 do Đức Grêgoriô XVI Lễ kính: 1 Tháng Tám Tại pháp đình Naples , sáng hôm ấy, một buổi sáng …

Xem thêm

Thánh Clêmentê Hofbauer

THÁNH CLÊMENTÊ HOFBAUER Linh Mục (1751-1820) Bổn mạng thành Vienna, Nước Áo Người có công mang DCCT ra ngoài Nước Ý Phong Thánh: 1909 do Đức Piô X Lễ nhớ: 15 Tháng Ba Nếu Thánh Anphongsô Maria là vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đặt nền tảng, hướng đi …

Xem thêm

Thánh Gioan Neumann

THÁNH GIOAN NEUMANN Giám Mục (1811-1860) Giám Mục Thứ 4 của Philadelphia Sáng lập hệ thống giáo dục Công giáo tại Hoa Kỳ Phong Thánh: 1977 do Đức Phaolô VI Lễ nhớ: 5 Tháng Giêng Lúc về già , đứng trên bờ biển Naples nhìn một chiếc thuyền buồm đang …

Xem thêm

Thánh Giêrađô Majella

THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA Tu Sĩ (1726-1755) Vị Thánh Hay Làm Phép Lạ Bổn Mạng các Bà Mẹ Mang Thai Phong Thánh: 1904 do Đức Piô X Lễ nhớ: 16 Tháng Mười Thánh Giê-ra-đô sinh năm 1726 ở Muro, một thị trấn nhỏ miền nam nước Ý. Ngài diễm phúc có …

Xem thêm

Các Chân Phúc DCCT

CHÂN PHƯỚC PHÊRÔ DONDERS Cha Phê-rô Donders sinh ngày 27 tháng 10 năm 1809 tại Tilburg, Hà Lan. Ngài là con ông Arnold Denis Donders và bà Petronella van den Brekel. Vì gia đình nghèo nên dù có chút tiền để hai cậu con trai được đi học nhưng cả …

Xem thêm