CÁC THÁNH DCCT

Thánh Anphong Maria De Ligori

THÁNH ANPHONG MARIA DE LIGÔRI Giám Mục (1696-1787) Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế Tiến Sĩ Hội Thánh & Bổn Mạng Các Nhà Thần Học Luân Lý Phong Thánh: 1839 do Đức Grêgoriô XVI Lễ kính: 1 Tháng Tám Tại pháp đình Naples , sáng hôm ấy, một buổi sáng …

Xem thêm

Thánh Clêmentê Hofbauer

THÁNH CLÊMENTÊ HOFBAUER Linh Mục (1751-1820) Bổn mạng thành Vienna, Nước Áo Người có công mang DCCT ra ngoài Nước Ý Phong Thánh: 1909 do Đức Piô X Lễ nhớ: 15 Tháng Ba Nếu Thánh Anphongsô Maria là vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đặt nền tảng, hướng đi …

Xem thêm

Thánh Gioan Neumann

THÁNH GIOAN NEUMANN Giám Mục (1811-1860) Giám Mục Thứ 4 của Philadelphia Sáng lập hệ thống giáo dục Công giáo tại Hoa Kỳ Phong Thánh: 1977 do Đức Phaolô VI Lễ nhớ: 5 Tháng Giêng Lúc về già , đứng trên bờ biển Naples nhìn một chiếc thuyền buồm đang …

Xem thêm

Thánh Giêrađô Majella

THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA Tu Sĩ (1726-1755) Vị Thánh Hay Làm Phép Lạ Bổn Mạng các Bà Mẹ Mang Thai Phong Thánh: 1904 do Đức Piô X Lễ nhớ: 16 Tháng Mười Thánh Giê-ra-đô sinh năm 1726 ở Muro, một thị trấn nhỏ miền nam nước Ý. Ngài diễm phúc có …

Xem thêm

Các Chân Phúc DCCT

CHÂN PHƯỚC PHÊRÔ DONDERS Cha Phê-rô Donders sinh ngày 27 tháng 10 năm 1809 tại Tilburg, Hà Lan. Ngài là con ông Arnold Denis Donders và bà Petronella van den Brekel. Vì gia đình nghèo nên dù có chút tiền để hai cậu con trai được đi học nhưng cả …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Banaba Tông Đồ: Sứ giả Tin Mừng

Thái Hà (10.06.2017) - Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông đồ rằng: "Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần". (Mt 10,6-13) Đức Giáo Hoàng Piô XII nói với các vị thừa sai sắp đi truyền giáo tại Bắc…

Xem thêm