CÁC THÁNH DCCT

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Phaolô Miki Và Các Bạn Tử Đạo: Đụng chạm

Thái Hà (06.02.2017) - Đức Giêsu đi tới đâu người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin Người ít là cho họ được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. (Mc 6,53-56) Ngày 3 tháng 11 hằng năm tại…

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Timôthê Và Thánh TiTô GM: Sứ vụ loan báo Tin Mừng

Thái Hà (26.01.2017) - Đức Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1-9) Công đồng Vatican II dạy: Người giáo dân tham gia vào chức vụ ngôn sứ của Chúa…

Xem thêm