CÁC THÁNH DCCT

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Phaolô Miki Và Các Bạn Tử Đạo: Đụng chạm

Thái Hà (06.02.2017) - Đức Giêsu đi tới đâu người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin Người ít là cho họ được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. (Mc 6,53-56) Ngày 3 tháng 11 hằng năm tại…

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Timôthê Và Thánh TiTô GM: Sứ vụ loan báo Tin Mừng

Thái Hà (26.01.2017) - Đức Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1-9) Công đồng Vatican II dạy: Người giáo dân tham gia vào chức vụ ngôn sứ của Chúa…

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Antôn Viện Phụ: Luật vị nhân sinh

Thái Hà (17.01.2017) - Bấy giờ Đức Giêsu nói với những người Pharisêu: "Ngày sabát được tạo ra cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabát. Bởi thế con người làm chủ luôn cả ngày sabát". (Mc 2,23-28) Torah là bộ sách luật của Do Thái giáo, gồm 5 quyển, chứa đựng…

Xem thêm