Thứ Tư Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại: Trở Lại

Thái Hà (25.01.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. (Mc 16,15-18)

Image result
Thánh Phaolô tông đồ trở lại (ảnh Google)

Chuyện Thánh Phaolô trở lại được tường thuật đến ba lần: Do Thánh Luca kể trong sách Công Vụ (9,1-23), do chính Thánh Phaolô kể lại cho người Do Thái để họ hiểu hơn về ơn gọi của ngài (Cv 22,3-21), hay khi ngài tự bào chữa trước mặt vua Ácríppa (Cv 26,9-18)

Là người nhiệt thành với lề luật, thánh Phaolô đã ra tay bách hại các Kitô Hữu. Nhưng trên đường Đamát, Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra và trao cho ngài sứ vụ làm “Tông đồ Dân ngoại”. Chính Chúa đã “chiếm đoạt” ngài, đã can thiệp vào dự tính của ngài. Từ người bách hại các tín hữu, giờ đây ngài trở thành tông đồ nhiệt thành của Tin Mừng Đức Kitô.

Hôm nay, Đức Giêsu phục sinh, Đấng đã biến đối Thánh Phaolô, cũng không ngừng lôi kéo chúng ta trở lại với Người. Hãy đứng dậy, canh tân đời sống đức tin, và trở thành người loan báo Tin Mừng!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, mối khi chúng con lạc xa đường, xin dẫn chúng con trở lại cùng Chúa, nhờ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa là Đấng luôn yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.