Các Hoạt Động

Hội Đồng Quản Trị Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã chọn lựa các lãnh vực sau đây như là những ưu tiên tông đồ – mục vụ của Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ 2015-2018:

(1) Truyền giáo

(2) Đại phúc

(3) Loan báo Tin Mừng cho nạn nhân của xã hội hiện đại

(4) Hoạt động truyền thông

(5) Mục vụ di dân

(6) Mục vụ giới trẻ

(7) Đối thoại liên tôn

(8) Cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Bốn (4) lãnh vực đầu là những ưu tiên tông đồ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam từ những nhiệm kỳ trước.

Ba (3) lãnh vực kế tiếp được chọn lựa từ những ưu tiên tông đồ của Liên hiệp Vùng Á – Úc
Việc cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một hoạt động ưu tiên cách đặc biệt của nhiệm kỳ diễn ra Năm Thánh kỷ niệm 150 năm Hội Thánh trao phó cho DCCT (1866-2015).

Sự chọn lựa các lãnh vực ưu tiên đương nhiên không bao hàm việc xem nhẹ các lãnh vực hoạt động tông đồ khác.

Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội dựa vào đặc sủng của Dòng, những hướng dẫn, quyết định ưu tiên mục vụ của Tỉnh Dòng đã lựa chọn những công việc mục vụ cụ thể phù hợp với giai đoạn hiện nay tại mảnh đất Thủ Đô nói riêng và tại Miền Bắc nói chung.

Một số công việc mục vụ điển hình hiện nay của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội:

 1. Mục vụ giáo xứ
 2. Mục vụ di dân
 3. Hành hương kính Đức Mẹ
 4. Tổ chức Đại phúc
 5. Mục vụ bảo vệ sự sống
 6. Làm chứng cho công lý và hòa bình
 7. Mục vụ thiếu nhi và giới trẻ
 8. Giúp tĩnh tâm cho các linh mục, tu sĩ
 9. Mục vụ giáo lý
 10. Công việc mục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện
 11. Công tác bác ái xã hội