Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Anê: Sống đức tin

Thái Hà (21.01.2017) – Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. (Mc 3,21-22)

Image result
Thánh Anê (Ảnh Google)

Trong thời Tam Quốc, khi Lưu Bị khởi công chống Tào Tháo, nhiều tướng lĩnh oai hùng và nhiều hiền nhân lỗi lạc đã đến giúp đỡ ông, vì tin rằng ông chính là minh chủ, sẽ thống nhất sơn hà.

Thánh Maccô kể rằng có nhiều người kéo đến với Đức Giêsu, đông đến nối Người không có thời gian để dùng bữa, vì họ tin rằng  Người là Đấng uy quyền và bởi Thiên Chúa mà đến. Họ nghe Người giảng và đi theo Người. Chính đức tin đã thúc đẩy họ hành động, thúc đẩy họ tìm đến và bước theo Đức Giêsu.

Thánh nữ Anê tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng quyền năng. Vì thế, thánh nhân đã phó thác mạng sống và cuộc đời trong tay Người. Thánh nhân tin rằng, dù người ta giết ngài thì chính Đức Giêsu sẽ làm cho ngài sống lại hạnh phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương thánh Anê sống đức tin trong cuộc đời qua những hành động cụ thể. Amen.

“Chúa Kitô đã làm linh hồn tôi nên xinh đẹp bằng những bảo ngọc ân sủng và nhân đức. Tôi thuộc về Đấng được các thiên thần phục vụ” (Th. Anê, 290-304)

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.