Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Đờ Xan: Gia đình Thiên Chúa

Thái Hà (24.01.2017) – Bấy giờ Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mc 3,31-35)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: Dự định của Thiên Chúa làm cho tất cả chúng ta trở nên con cái Người trong một đại gia đình duy nhất; trong đó chúng ta sống kinh nghiệm tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Người.

Đức Giêsu cho chúng ta biết mối liên hệ với Người không hệ tại ở huyết thống, nhưng ở việc thi hành ý Chúa. Ai thi hành ý Chúa, người ấy là anh chị em, là mẹ của Đức Giêsu và thuộc về gia đình của Thiên Chúa.

Là Kitô hữu, chúng ta sống trong gia đình Giáo Hội. Ngoài việc tích cực tham gia hội đoàn, siêng năng tham dự Thánh Lễ, chúng ta cần xem xét mình xem chúng ta đã thực sự là anh chị em của Đức Giêsu chứa. Chúng ta hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa và đem ra thi hành để thực sự thuộc về gia đình của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ Đức Giêsu, chúng con được tháp nhập vào gia đình Chúa. Xin giúp chúng con luôn nghiệm thấy tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.