Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Timôthê Và Thánh TiTô GM: Sứ vụ loan báo Tin Mừng

Thái Hà (26.01.2017) – Đức Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1-9)

Image result for (Lc 10,1-9)
Ảnh minh họa (Google)

Công đồng Vatican II dạy: Người giáo dân tham gia vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Kitô bằng việc Phúc âm hóa, nghĩa là loan báo Chúa Kitô bằng đời sống chứng tá và bằng lời nói, đặc biệt trong đời sống hôn nhân gia đình, trong sinh hoạt nghề nghiệp và những dấn thân xã hội khác (GH 35).

Sứ vụ loan báo Tin Mừng không chỉ rành riêng cho các Tông đồ, mà còn cho các môn đệ. Hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ “đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến”. Người muốn các ông trở thành những sứ giả mang bình an và ơn Chúa đến với mọi người.

Nhờ bí tích Rửa tội, tất cả chúng ta chia sẻ “chức vụ ngôn sứ” và trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Hôm nay, Người cũng sai chúng ta đi rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta hãy truyền giáo qua đời sống yêu thương, phục vụ mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trên cánh đồng truyền giáo, xin giúp chúng con trở nên những thợ gặt nhiệt thành vì Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.