CÁC THÁNH DCCT

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Bôniphát: Đá tảng góc tường

Thái Hà (05.06.2017) - Bấy giờ, các tên tá điền bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. (Mc 12,1-12) Ngày nay, người ta thường nói: "Tiền là tiên, là Phật". Dưới ảnh hưởng của trào lưu tục hóa, con người hôm nay dường như chỉ tôn thờ vật…

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Carôlô Loanga Và Các Bạn, Tử Đạo: Thi hành phận sự

Thái Hà (03.06.2017) - Khi thấy môn đệ Đức Giêsu thương mến, ông Phêrô hỏi: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao?". Đức Giêsu đáp: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy". (Ga 21,20-25) Sách Đường Hy Vọng…

Xem thêm