Thứ Tư Lễ Kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê: Hình ảnh Thiên Chúa

Thái Hà (03.05.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”. (Ga 14,6-14)

Hình Ảnh Chúa
Ảnh minh họa (Google)

Trong bài thơ Khúc hát người ca công, thi sĩ Tagore viết: “Tôi sống với hy vọng gặp mặt Người ấy, nhưng cuộc gặp gỡ vẫn chưa đến”. Lời thơ nói lên niềm khao khát, khắc khoải và mòn mỏi của thụ tạo mong chờ gặp Đấng Tạo Hóa.

Câu nói của ông Philipphê: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” trong trình thuật Tin Mừng hôm nay cũng nói lên niềm khắc khoải của con người mong gặp gỡ Thiên Chúa. Tuy nhiên, ông Philipphê không biết Đức Giêsu chính là “hình ảnh Thiên Chúa vô hinh”, là Ngôi lời của Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa. Hơn nữa, nơi Đức Giêsu, con người không chỉ nghe nói về Thiên Chúa Cha, mà còn thấy Người qua việc làm.

Thật vậy, mọi việc Đức Giêsu làm đều là những việc Chúa Cha làm; và những việc làm này sẽ được tiếp nối bởi những người tin vào Đức Giêsu trong mọi thời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong thân phận lữ hành nơi cõi trần gian, xin cho chúng con gặp gỡ Chúa Cha nhờ tin vào những lời nói và việc làm của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.