Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Athanaxiô: Bánh hằng sống

Thái Hà (02.05.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi mãi thứ bánh ấy”. Đức Giêsu bảo họ: “Tôi chính là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”. (Ga 6,30-35)

Ga-6-30-35
Ảnh minh họa (Google)

Sau khi Christophe Colomb khám phá ra Châu Mỹ, người ta đồn rằng ở Tân Giế Giới có một nguồn suối trường sinh. Vì thế, một nhà thám hiểm tên là Ponce de Léon đã sắm thuyền vượt biển sang Nam Mỹ để tim kiếm con suối đó, nhưng thất bại, vì thật ra, con suối đó không tồn tại.

Hôm nay, Thánh Gioan nói cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu chính là Bánh Hằng Sống cho thế gian. Bánh mà ông Môsê đã cho dân Do Thái ăn khi xưa chỉ là lương thực nuôi sống thể xác; còn Bánh mà Đức Giêsu ban cho mọi người là lương thực nuôi sống linh hồn.

Bánh của Đức Giêsu không chỉ nuôi dưỡng và duy trì sự sống, mà làm cho con người không bao giờ bị hư mất. Manna chỉ được ban cho dân Israel, còn Bánh Đức Giêsu thì được ban cho toàn thể nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con bánh Trường Sinh, để chúng con khỏi bị hư vong đời đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.