Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Philípphê Nêri: Niềm vui trọn vẹn

Thái Hà (26.05.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được”. (Ga 16,20-23a)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Con người có 7 loại cảm xúc: hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ. Bất cứ một sự việc gì xảy ra đều gây cho con người một tâm trạng nào đó.

Trước biến cố Đức Giêsu bị bắt, đóng đóng đinh và giết chết, có hai thái độ khác nhau nơi người Do Thái và các Tông Đồ: người Do Thái vui mừng, phấn khởi; Còn các Tông Đồ thì đau buồn, xót thương.

Tuy nhiên, chết không phải là hết. Đức Giêsu chết nhưng sẽ sống lại. Khi đó, các Tông Đồ sẽ dâng tràn niềm vui. Đức Giêsu sống lại và không bao giờ chết nữa, nên niềm vui của các Tông Đồ thì viên mãn và vĩnh cửu, vì các ông luôn có Chúa ở cùng.

Hôm nay, chúng ta đang phải đối diện với nhiều đau khổ: thiên tai, bão lụt, chiến tranh, bệnh tật, bất công… nhưng chúng ta không quá đau buồn, vì Đức Giêsu Phục sinh vẫn đang ở với chúng ta để nâng đỡ và trợ giúp như Người đã từng ở cùng các Tông đồ như xưa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin cho chúng con luôn tin rằng Chúa đang ở cùng chúng con, để chúng con được an vui giữa những thăng trầm của cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.