THÔNG BÁO

Trực tuyến: Tam nhật kính Thánh Giêrađô và Thánh lễ Chúa Nhật (14-17/10/2021)

Kính thưa ông bà và anh chị em, vào ngày 16 tháng 10 hàng năm, Hội Thánh kính nhớ đến Thánh Giêrađô, vị tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Giêrađô được biết tới rộng rãi ở nhiều quốc gia, đặc biệt tại nước Ý. Ngài được đặt làm …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (09-10/10/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 09.10.2021 09 …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (02-03/10/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 02.10.2021 09 giờ …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (25-26/09/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 25.09.2021 09 giờ …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (18-19/09/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 18.09.2021 09 giờ …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (04-05/9/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 04.09.2021 09 giờ …

Xem thêm

Phát trực tiếp các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (28-29/8/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 28.08.2021 09 giờ …

Xem thêm

Thân phụ và thân mẫu cha Gioankim Hà Ngọc Phú, DCCT qua đời

Bà cố Maria Nguyễn Thị Vuốt, sinh năm 1940, đã an nghỉ trong Chúa hôm 16.8.2021, hưởng thọ 81 tuổi. Ông cố Gioankim Hà Đăng Đồng, sinh năm 1937, đã an nghỉ trong Chúa hôm nay, 23.08.2021, hưởng thọ 84 tuổi. Gia đình bà cố Maria và ông cố Gioankim …

Xem thêm

Phát trực tiếp các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (14-15/8/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 14.08.2021 09 giờ …

Xem thêm

Ông Từ trong giai đoạn khó khăn nhất tại Nhà Thờ Thái Hà mới được Chúa gọi về

Ông PHÊRÔ TRẦN VĂN THƯỢC Sinh năm 1937, tại Đống Đa, Hà Nội Vừa được Chúa gọi về lúc 10 giờ 15, ngày 08,08.2021 tại nhà riêng (số 5, ngách 52/85, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội), hưởng thọ 86 tuổi. Linh cữu ông được quàn tại Nhà tang lễ …

Xem thêm