THÔNG BÁO

Trực tuyến Tam Nhật kính Thánh Anphongsô & Thánh lễ Chúa Nhật (29/7-01/8/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ cầu nguyện và Thánh lễ trong Tam nhật kính Thánh Anphongsô cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ NĂM, 29.07.2021 19 giờ 30: Cầu nguyện …

Xem thêm

Phát trực tiếp các thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (24-25.07.2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 24.07.2021 09 giờ 30: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu …

Xem thêm

Phát trực tiếp các thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (17-18.07.2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúa Nhật thứ ba trong Tháng Bảy, ngày 18.08 các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế sẽ mừng lễ …

Xem thêm

Phát trực tiếp các thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (10-11.07.2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 10.07.2021 09 giờ 30: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng …

Xem thêm

Phát trực tiếp các thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (03-04.07.2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 03.07.2021 09 giờ 30: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng …

Xem thêm

Chương trình lễ thánh Giêrađô đầu tháng 7/2021

Kính thưa anh chị em, như thường lệ cứ vào thứ năm đầu tháng, cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sẽ tổ chức lễ kính Thánh Girađô tại Đền Thánh Giêrađô, nhà thờ Thái Hà, mời anh chị em tới tham dự: Ý cầu nguyện: Cầu cho các …

Xem thêm

Cáo phó: Thâm mẫu cha Phanxicô Xavie Nguyễn Kim Phùng, DCCT Hà Nội được Chúa gọi về

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Giêsu chết và phục sinh, Lm. Phanxicô Xavie Nguyễn Kim Phùng, C.Ss.R và Gia đình trân trọng báo tin: BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ (Tên thường gọi BÀ NIÊN) Sinh …

Xem thêm

Thánh lễ & Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (17-27/06/2021)

THÁNH LỄ & TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà Hướng Đến Đại Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Năm 2021   THỨ NĂM, THỨ SÁU (17-18/06/2021) 20 giờ 00: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp …

Xem thêm

Các thánh lễ phát trực tiếp: Thứ Bảy và Chúa Nhật (12-13/06/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ Chúa Nhật từ nhà nguyện Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ …

Xem thêm

Phát trực tiếp lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (11.06.2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thứ Sáu, ngày 11.06.2021 từ nhà nguyện Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Có hai thánh lễ, vào lúc 15 giờ 00 và 20 …

Xem thêm