THÔNG BÁO

Thánh lễ tạ ơn kết thúc năm 2021

Kính mời ông bà và anh chị em tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa vì một năm đã qua và dâng lên Chúa một năm mới sắp đến. Xin Chúa gìn giữ và bảo vệ mỗi người, từng gia đình và toàn thể nhân loại trong tình thương của …

Xem thêm

Nhà thờ Thái Hà: Chương trình Đại lễ Chúa Giáng Sinh, năm 2021

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH, NĂM 2021 Do dịch Covid-19, năm nay, tại nhà thờ Thái Hà không có thánh lễ tập trung vào dịp Đại lễ Chúa Giáng Sinh. Tất cả các thánh lễ dưới đây được phát trực tuyến từ Nhà Nguyện Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế …

Xem thêm

Nhà Thờ Thái Hà: Khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân – K50

Giáo xứ Thái Hà sẽ khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng & Hôn nhân K50 dành cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu đức tin Công Giáo và Giáo lý Hôn nhân Công Giáo: Thời gian khai giảng: 19 giờ 30, thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm …

Xem thêm

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy & Chúa Nhật (06-07/11/2021)

Mời quý vị và các bạn tham dự thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật từ Nhà Thờ Thái Hà, Tổng Giáo phận Hà Nội trên  Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp với các giờ cụ thể sau: Thứ Bảy, 06/11/2021 09 giờ 30: Hành hương …

Xem thêm

Nhà Thờ Thái Hà: Lễ các Thánh nam nữ và Cầu cho các tín hữu đã qua đời, năm 2021

Tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, lịch lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên.B, lễ Các Thánh Nam Nữ và lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Đời năm 2021 như sau: THỨ BẢY Lễ I: 05h30 – Thánh lễ ngày Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên.B Lễ II: 10h00 – …

Xem thêm

Thánh lễ giỗ 14 năm cha cố Giuse Trần Hữu Thanh, C.Ss.R

Cha cố Giuse Trần Hữu Thanh (1915-2007) là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Cùng với cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích, ngài đã có công làm cho Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện liên tục tại Miền Bắc trong những năm khó khăn. Ngày 24 tháng 10 năm 2007, …

Xem thêm

Trực tuyến: Tam nhật kính Thánh Giêrađô và Thánh lễ Chúa Nhật (14-17/10/2021)

Kính thưa ông bà và anh chị em, vào ngày 16 tháng 10 hàng năm, Hội Thánh kính nhớ đến Thánh Giêrađô, vị tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Giêrađô được biết tới rộng rãi ở nhiều quốc gia, đặc biệt tại nước Ý. Ngài được đặt làm …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (09-10/10/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 09.10.2021 09 …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (02-03/10/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 02.10.2021 09 giờ …

Xem thêm