Thái Hà: Đi đàng Thánh Giá và chiếu phim Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

Như những buổi tối ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay năm nay, tối nay, Thứ Sáu, 22.03 tại nhà thờ Thái Hà, sau Thánh lễ lúc 18 giờ 30 sẽ có việc đi Đàng Thánh Giá trọng thể quanh nhà thờ và Đền Thánh Giêrađô. Sau 14 chặng Đàng Thánh Giá sẽ chiếu phim Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu tại sân Đền Thánh Giêrađô.

Kính mời ông bà và anh chị em tham dự.

MỜI ANH CHỊ EM THEO DÕI CHƯNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ