Nhà thờ Thái Hà: Chương trình Tuần Thánh và Đại lễ Chúa Phục Sinh

TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH 2024

Nhà Thờ Thái Hà – DCCT Hà Nội

(180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

I. THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY (22/ 03/ 2024)– Sau Thánh lễ 18 giờ 30: Đi đàng Thánh Giá chung quanh Nhà Thờ và Đền Thánh Giêrađô

II. CHÚA NHẬT LỄ LÁ

– Các Thánh lễ như ngày Chúa Nhật

– Thánh lễ có kiệu lá: Thánh lễ lúc 05g30 và Thánh lễ lúc 16g00 dành cho Thiếu nhi

III. THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (25, 26, 27/ 03/ 2024)

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 18 giờ 30: Thánh lễ (sau Thánh lễ có ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu)

IV. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/ 03/ 2024)

– 18 giờ 00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi)

– 20 giờ 00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người)

– Chầu Thánh Thể (theo chương trình đã chia)

V. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/ 03/ 2024)

– 15 giờ 30: Đi đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi và các cụ lớn tuổi)

– Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

– 19 giờ 00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

– Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

VI. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/ 03/ 2024)

– 11 giờ 00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi

– 18 giờ 00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho thiếu nhi)

– 21 giờ 00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho người lớn)

VII. CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI (31/ 03/ 2024)

– Các Thánh lễ như ngày Chúa Nhật: 05 giờ 30; 08 giờ 00, 10 giờ 00. 16 giờ 00, 18 giờ 00, 20 giờ 00. Sau Thánh Lễ 18 giờ 00 Rước kiệu Chúa Phục Sinh