Nhà thờ Thái Hà: Lịch giải tội trong Tuần Thánh, năm 2024

NHÀ THỜ THÁI HÀ: LỊCH GIẢI TỘI TRONG TUẦN THÁNH, NĂM 2024

Kính thưa anh chị em,

Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh – Tuần cao điểm của việc tôn thờ Thiên Chúa, cử hành màu nhiệm Chúa Giêsu chết và sống lại để cứu độ nhân loại, cứu độ mỗi người chúng ta.

Trong suốt Mùa Chay vừa qua, chúng ta được mời gọi trở về, giao hòa với Chúa để thông phần vào cuộc khổ nạn của Người và để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Phục Sinh.

Tại nhà thờ Thái Hà, quý cha đã ngồi tòa giải tội ban sáng, ban chiều và tối trong suốt Mùa Chay, nhất là những ngày tĩnh tâm vừa qua.

Trong Tuần Thánh này, quý cha sẽ chỉ ngồi tòa giải tội vào ba ngày đầu của Tuần Thánh; Nghĩa là Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư (25,26,27/03).

Ban sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00;

Ban chiều: từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00;

Ban tối: từ 19 giờ 15 đến hết người đến xưng tội.

Tam Nhật Thánh, tức Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy cũng như những năm trước đây, quý cha đi giúp các nơi và cần nghỉ ngơi cầu nguyện cũng như chuẩn bị cử hành Thánh lễ và các nghi thức vào ban chiều tối nên quý cha sẽ không ngồi tòa giải tội.

Vậy mong ông bà và anh chị em sắp xếp công việc đến giao hòa với Chúa và anh chị em qua Bí Tích Giải Tội vào các giờ như trên.

Cám ơn ông bà và anh chị em.

Nhà Thờ Thái Hà