THÔNG BÁO

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà: Chương trình Thánh lễ và Hành hương kính Đức Mẹ minh niên, năm 2023

ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – NHÀ THỜ THÁI HÀ THÁNH LỄ VÀ HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN KÍNH ĐỨC MẸ THÚ BẢY, 21/01/2023 – 30 THÁNG CHẠP 05 giờ 30: Thánh Lễ 09 giờ 30: Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 10 giờ 00: Thánh Lễ 18 …

Xem thêm

Nhà Thờ Thái Hà: Tĩnh tâm Mùa Vọng, Giải tội và Đại lễ Chúa Giáng Sinh

  TĨNH TÂM MÙA VỌNG GIẢI TỘI VÀ ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH, NĂM 2022 ……………. TĨNH TÂM MÙA VỌNG Chủ đề: “Một Thiên Chúa đã dựng lều và luôn đi cùng Dân Người” Cha giảng: Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Phú Tảo, …

Xem thêm

Cáo phó: Ông Gioan.B Phạm Bá Thắng – Ông từ Nhà Thờ Thái Hà được Chúa gọi về

Ông Gioan.B Phạm Bá Thắng sinh năm 1959 đã an nghỉ trong Chúa lúc 0 giờ 20, Thứ Tư, ngày 07 tháng 12 năm 2022. Ông Gioan.B Phạm Bá Thắng thuộc Giáo Khu 5, Giáo xứ Thái Hà, Tổng Giáo phận Hà Nội (29/1 Ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, Đống …

Xem thêm

Thái Hà: Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng năm 2022

Năm nay, Giáo xứ Thái Hà sẽ tổ chức 3 buổi Tĩnh Tâm cho mọi thành phần Dân Chúa. Ba ngày Tĩnh Tâm với chủ đề : “Một Thiên Chúa đã dựng lều và luôn đi cùng Dân Người” do cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện Dòng …

Xem thêm

Nhà Thờ Thái Hà: Lễ các Thánh Nam Nữ và Cầu nguyện cho các Kitô hữu đã qua đời

  THỨ HAI, 31.10.2022 – VỌNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 18 giờ 30: Thánh Lễ THỨ BA, 01.11.2022 – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 05 giờ 30: Thánh Lễ 08 giờ 00: Thánh Lễ 10 giờ 00: Thánh Lễ 16 giờ 00: Thánh Lễ 18 giờ 00: Thánh Lễ …

Xem thêm

Nhà thờ Thái Hà: Tam nhật kính Thánh Giêrađô

TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ, TU SĨ DÒNG CHÚA CỨU THẾ Nhà Thờ Thái Hà THỨ NĂM, 13/10/2022 09 giờ 00: Cầu nguyện với Thánh Giêrađô (tại Đền Giêrađô) 09 giờ 30: Thánh lễ (tại Đền Giêrađô) 18 giờ 00: Chầu Thánh Thể 18 giờ 30: Thánh Lễ THỨ SÁU, …

Xem thêm

Thái Hà: Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh chủ sự

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh sẽ cử hành các thánh lễ sau đây tại nhà thờ Thái Hà (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) – 10 giờ 00, Chúa Nhật, 09.10.2022: Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên.C …

Xem thêm

Chương trình Đại lễ Di dân tại Thái Hà, 2022

THƯ MỜI ĐẠI LỄ DI DÂN 2022 Chủ đề: Xây dựng Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ Trong tình yêu của Đức Ki tô dành cho người di dân, Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội trân trọng kính mời: QUÝ CHA, QUÝ …

Xem thêm

Nhà thờ Thái Hà: Khai giảng lớp Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng K54

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đức tin và học hỏi giáo lý Hôn nhân Công Giáo, Nhà Thờ Thái Hà sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K54 Thời gian khai giảng: 19 giờ 30, Thứ Năm, ngày 15 tháng 09 năm 2022 Địa điểm: …

Xem thêm

Nhà thờ Thái Hà: Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

CHÚA NHẬT (14/08/2022) – THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.C – 05 giờ 30 – Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên. Năm C – 08 giờ 00 – Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên. Năm C – 10 giờ 00 – Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường …

Xem thêm