THÔNG BÁO

Nhà Thờ Thái Hà: Lễ các Thánh nam nữ và Cầu cho các tín hữu đã qua đời, năm 2021

Tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, lịch lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên.B, lễ Các Thánh Nam Nữ và lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Đời năm 2021 như sau: THỨ BẢY Lễ I: 05h30 – Thánh lễ ngày Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên.B Lễ II: 10h00 – …

Xem thêm

Thánh lễ giỗ 14 năm cha cố Giuse Trần Hữu Thanh, C.Ss.R

Cha cố Giuse Trần Hữu Thanh (1915-2007) là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Cùng với cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích, ngài đã có công làm cho Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện liên tục tại Miền Bắc trong những năm khó khăn. Ngày 24 tháng 10 năm 2007, …

Xem thêm

Trực tuyến: Tam nhật kính Thánh Giêrađô và Thánh lễ Chúa Nhật (14-17/10/2021)

Kính thưa ông bà và anh chị em, vào ngày 16 tháng 10 hàng năm, Hội Thánh kính nhớ đến Thánh Giêrađô, vị tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Giêrađô được biết tới rộng rãi ở nhiều quốc gia, đặc biệt tại nước Ý. Ngài được đặt làm …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (09-10/10/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 09.10.2021 09 …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (02-03/10/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 02.10.2021 09 giờ …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (25-26/09/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 25.09.2021 09 giờ …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (18-19/09/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 18.09.2021 09 giờ …

Xem thêm

Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (04-05/9/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 04.09.2021 09 giờ …

Xem thêm

Phát trực tiếp các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (28-29/8/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình cụ thể như sau: THỨ BẢY, 28.08.2021 09 giờ …

Xem thêm

Thân phụ và thân mẫu cha Gioankim Hà Ngọc Phú, DCCT qua đời

Bà cố Maria Nguyễn Thị Vuốt, sinh năm 1940, đã an nghỉ trong Chúa hôm 16.8.2021, hưởng thọ 81 tuổi. Ông cố Gioankim Hà Đăng Đồng, sinh năm 1937, đã an nghỉ trong Chúa hôm nay, 23.08.2021, hưởng thọ 84 tuổi. Gia đình bà cố Maria và ông cố Gioankim …

Xem thêm