Nhà Thờ Thái Hà: Giờ lễ ngày Thứ Tư Lễ Tro, năm 2023

THỨ TƯ LỄ TRO, ngày khởi đầu Mùa Chay Thánh năm nay rơi vào ngày 22.02 tới đây. Tại nhà thờ Thái Hà, Tổng Giáo phận Hà Nội (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) có các Thánh lễ như ngày Chúa Nhật, cụ thể vào các giờ sau:

– 05 giờ 30: Thánh lễ
– 08 giờ 00: Thánh lễ
– 10 giờ 00: Thánh lễ
– 16 giờ 00: Thánh lễ
– 18 giờ 00: Thánh lễ

– 20 giờ 00: Thánh lễ