Nhà thờ Thái Hà: Giờ lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Đối Với Tổng Giáo Phận Hà Nội, lễ Chúa Giêsu Lên Trời vẫn giữ đúng ngày (40 ngày sau lễ Phục Sinh), không dời vào ngày Chúa Nhật.
Năm nay, lễ Chúa Giêsu Lên Trời rơi vào ngày Thứ Năm, 18/5. Do vậy, tại nhà thờ Thái Hà, giờ các thánh lễ như ngày Chúa Nhật, cụ thể như sau:
THỨ TƯ: LỄ VỌNG CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
– 18 giờ 00
– 20 giờ 00
THỨ NĂM: LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
– 05 giờ 30
– 08 giờ 00
– 10 giờ 00
– 16 giờ 00 (lễ dành cho thiếu nhi)
– 18 giờ 00
– 20 giờ 00

Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban cho ông bà và anh chị em Chúa Thánh Thần là món quà quý giá khi Ngài về Trời.