Nhà Thờ Thái Hà: Tĩnh tâm Mùa Chay, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh

TĨNH TÂM MÙA CHAY, 2023

…….

 Cha giảng: Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

THỨ HAI, SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, 27/03/2023

  • 05 giờ 30: Thánh Lễ
  • 18 giờ 00: Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu
  • 18 giờ 30: Thánh Lễ Tĩnh Tâm (sau thánh lễ quý cha có ngồi tòa giải tội)

      Chủ đề: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cần đến Chúa (Lc 11, 9-13)

THỨ BA, SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, 27/03/2023

  • 05 giờ 30: Thánh Lễ
  • 18 giờ 00: Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu
  • 18 giờ 30: Thánh Lễ Tĩnh Tâm (sau thánh lễ quý cha có ngồi tòa giải tội)

     Chủ đề: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin vào Chúa (Mt 8, 23-26)

THỨ TƯ, SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, 27/03/2023

  • 05 giờ 30: Thánh Lễ
  • 18 giờ 00: Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu
  • 18 giờ 30: Thánh Lễ Tĩnh Tâm (sau thánh lễ quý cha có ngồi tòa giải tội)

     Chủ đề: Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn theo Chúa (Mc 10, 46-52)

 

TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH, 2023

Nhà Thờ Thái Hà – DCCT Hà Nội

(180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

……….

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (03,04,05/04/2023)

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 18 giờ 30: Thánh lễ (sau Thánh lễ có ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

– 18 giờ 00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi & các cụ lớn tuổi)

– 20 giờ 00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người)

– Chầu Thánh Thể (theo lịch đã chia cho các hội đoàn)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023)

– 15 giờ 30: Đi đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi & các cụ lớn tuổi)

– Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

– 19 giờ 00: Đi đàng Thánh Giá trọng thể

– Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (hôn chân Chúa)

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/ 2023)

– 11 giờ 00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi

– 18 giờ 00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho thiếu nhi & các cụ lớn tuổi)

– 21 giờ 00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho người lớn)

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – MỪNG CHÚA SỐNG LẠI (09/04/2023)

– 05 giờ 30: Lễ I – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 08 giờ 00: Lễ II – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 10 giờ 00: lễ III – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 16 giờ 00: Lễ IV – Đại lễ Chúa Phục Sinh (dành cho thiếu nhi)

– 18 giờ 00: Lễ V – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 20 giờ 00: Lễ VI – Đại lễ Chúa Phục Sinh

Kính chúc ông bà anh chị em tham dự Tuần Thánh sốt sắng và ngày Đại lễ Chúa Phục Sinh trong niềm vui của những người được Thiên Chúa yêu thương!