Thánh lễ nhận chính xứ Giáo xứ Thái Hà của cha Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R

Lúc 18 giờ 30, Thứ Sáu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 16.06.2023, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội sẽ chủ sự Thánh lễ nhận chính xứ Giáo xứ Thái Hà của cha Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R

Kính mời quý ông bà và anh chị em tới tham dự Thánh lễ cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cha tân chính xứ Giuse cũng như cho Giáo xứ Thái Hà.