THÔNG BÁO

Giờ lễ Chúa Giêsu Lên Trời

NHÀ THỜ THÁI HÀ GIỜ LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI Đối Với Tổng Giáo Phận Hà Nội, lễ Chúa Giêsu Lên Trời vẫn giữ đúng ngày (40 ngày sau lễ Phục Sinh), không dời vào ngày Chúa Nhật. Năm nay, lễ Chúa Giêsu Lên Trời rơi vào ngày Thứ Năm, …

Xem thêm