Thái Hà: Khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K61

THÁI HÀ: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG & HÔN NHÂN K61

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đức tin và học hỏi giáo lý Hôn nhân Công Giáo, Nhà Thờ Thái Hà sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K61

Thời gian khai giảng: 19 giờ 30, Thứ Hai, ngày 06 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 5, nhà Mục vụ Giáo xứ Thái Hà (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

Thời gian học: Lớp học sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 15, vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần (Thứ Bảy bắt đầu vào lúc 19 giờ 30)

Chương trình học: Giáo lý Dự tòng và Giáo lý Hôn nhân theo giáo trình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Khóa học dự tính kéo dài 4 tháng.

Lưu ý: Bạn nào là người Công Giáo không thuộc Giáo xứ Thái Hà cần xin giấy giới thiệu của cha xứ của các bạn. Giấy giới thiệu sẽ nộp cho người phụ trách lớp trong thời gian học.

Ghi danh: Tại văn Phòng Giáo Xứ Thái Hà vào giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ ngày Thứ Hai