Thái Hà: Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay, năm 2024

Mời ông bà và anh chị em tới tham dự những ngày tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh sắp đến.