NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ

Quý tân linh mục Dòng Chúa Cứu Thế dâng lễ tạ ơn tại Thái Hà

Thái Hà (11.07.2020) – Bốn tân linh mục trong số năm tân linh mục của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thái Hà vào lúc 10 giờ, sáng nay, thứ Bảy, 11.07.2020. Quý tân linh mục dâng lễ tạ ơn …

Xem thêm

Tân linh mục Phêrô Phạm Công Chí, DCCT dâng thánh lễ tạ ơn tại quê nhà

Tân linh mục Phêrô Trịnh Công Chí, Dòng Chúa Cứu Thế đã dâng thánh lễ tạ ơn tại quê nhà – Giáo họ Lục Thủy, Giáo xứ Phú Thọ, Giáo phận Bùi Chu vào lúc 9 giờ 30, hôm nay, thứ Sáu, 10.07.2020. Tạ ơn cùng với tân linh mục …

Xem thêm

Chương trình kính thánh Anphongsô – Đấng sáng lập DCCT

TAM NHẬT KÍNH THÁNH ANPHONGSÔ, NĂM 2020 Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế – Bổn Mạng Giáo Xứ Thái Hà THỨ NĂM, NGÀY 30.07.2020 – 05 giờ 30: Thánh lễ – 18 giờ 15: Rước kiệu thánh Anphongsô – 18 giờ 30: Thánh lễ đồng tế THỨ SÁU, NGÀY …

Xem thêm

Thái Hà: Bế mạc tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giờ hành hương và thánh lễ trong ngày bế mạc tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Trong ba ngày, từ thứ Năm đến sáng nay, thứ Bảy (25-27/6) hàng ngàn người đã về dự các cuộc hành hương, thánh lễ kính Đức Maria dưới tước hiệu Đức Mẹ …

Xem thêm