Chương trình Giáo xứ Thái Hà chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận

Chúa Nhật Thứ V Mùa Thường Niên, ngày 06.02.2021, Giáo xứ Thái Hà sẽ Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận. Kính mời ông bà và anh chị em tham dự các giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ theo lịch dưới dây: