Cha Bề trên Tổng quyền DCCT gửi thư kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina

THƯ CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Ngày 24 tháng 1 năm 2022

Anh em, quý Soeur, và các Cộng sự viên trong Sứ vụ thân mến,

Với một sự khẩn cấp nhất định mà hôm nay tôi viết thư này cho anh chị em. Tôi tin rằng phần lớn chúng ta đã biết đến những căng thẳng đang gia tăng ở biên giới giữa Ucraina và Nga, cũng như những nỗ lực đang tiến hành ngõ hầu giải quyết hoàn cảnh này mà không có bùng phát thêm bạo lực. Rõ ràng hoàn cảnh này rất có thể có những tác động dội lại sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa Châu Âu cũng như sẽ là một tác động mạnh hơn nữa đến thế giới thương tích của chúng ta.

Vào Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi “một lời thỉnh cầu chân thành đến tất cả những người thiện chí hãy dâng những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Toàn Năng để mọi hành động và sáng kiến chính trị phục vụ tình huynh đệ nhân loại chứ không phải cho lợi ích đảng phái…  Vì điều này và với sự lo ngại trước những căng thẳng hiện nay, tôi đề nghị thứ Tư 26/1 sẽ là một ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina”.  

Hội Đồng Quản Trị Trung Ương ở Rome cũng lặp lại mối quan tâm này của Đức Thánh Cha. Vì lý do này, tôi cũng gửi một lời thỉnh cầu chân thành đến tất cả Anh em, quý Soeur, và các Cộng sự viên trong Sứ vụ hãy tham gia vào ngày cầu nguyện cho hòa bình vào thứ Tư 26/1. Xin hãy dành để thời gian trong các Nhà thờ của chúng ta, các Tu viện, các Đan viện, các Cộng đoàn và nhà cho giờ cầu nguyện này và hãy mời Dân Chúa cùng tham dự với chúng ta. Trong ngày cầu nguyện cho hòa bình này, chúng ta sẽ tham gia trong sự hiệp thông và tình liên đới với các Anh Chị Em DCCT ở Ucraina và Nga.

Đối với chúng ta, thật rõ ràng, lời cầu nguyện cho hòa bình này cũng sẽ ôm lấy sự khát vọng hòa bình sâu xa nhất cho mọi phần của thế giới mang thương tích của chúng ta, ở giữa muôn dân, và ở mọi lục địa. Nguyện xin cho lời cầu nguyện của chúng ta giúp chúng ta tiếp tục lớn lên trong ơn gọi làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế cũng như là những dấu chỉ cho thấy chúng ta thật sự là anh chị em với nhau, vì tất cả chúng ta đều là con của Chúa.

Trong Chúa Kitô Cứu Thế và cũng là Người Anh,

Lm. Michael Brehl, C.Ss.R

Bề Trên Tổng Quyền