Quý thầy Học Viện DCCT dâng thánh lễ cầu nguyện cho thầy Giuse Hoàng Văn Đức, C.Ss.R

Sáng nay, lúc 8:00, ngày 08/02/2022, quý Cha trong Ban Giám đốc Học viện, Cha Linh hướng, Cha Thư ký, cùng quý Thầy Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và thân nhân của Thầy Giuse đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Giuse Hoàng Văn Đức, bên linh cửu của Thầy tại nhà khách Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Cha Giám Đốc Học viện Giuse Đỗ Đình Tư đã chủ tế Thánh Lễ.

Trong bài giảng Cha Giám Học Học viện Antôn Nguyễn Văn Dũng đã mời gọi mọi người và cùng với quý thầy Học viện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Thầy Giuse.

“Lạy Chúa, con như người thợ dệt,

đang mải dệt đời mình,

bỗng nhiên bị tay Chúa

cắt đứt ngay hàng chỉ.” (Is 38, 12)

Dưới con mắt đức tin, chúng ta không hề có một cuộc chia tay. Cả cuộc đời Thầy Giuse đi theo Chúa, Thầy luôn được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Về mặt hữu hình, mặc dù chúng ta không còn thấy sự hiện diện của Thầy cùng với chúng ta nữa, nhưng về mặt siêu nhiên chúng ta luôn xác tín rằng Thầy vẫn luôn hiện diện, luôn ở bên ta.

Tất cả mọi nơi, mọi chỗ đều là nhà của Chúa, hôm nay Thầy Giuse đã hoàn tất cuộc đời của mình và trở về nhà Cha. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Thầy để với những gì Thầy còn thiếu sót khi sống trên trần gian được Chúa nhân lành thứ tha mà ân thưởng nước trời cho Thầy. Chúng ta tin rằng khi về bên Chúa, Thầy Giuse cũng sẽ cầu nguyện liên lỉ cho mỗi chúng ta.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Giám đốc Học viện đã thay lời cho quý Cha, quý Thầy cám ơn Quý Soeur đang làm việc tại Bệnh viện đã tận tình giúp đỡ Học viện trong việc chăm lo cho Thầy Giuse trong thời gian nhập viện và chữa trị. Cám ơn Cha PX. Nguyễn Kim Phùng, đại diện cho Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã hiện diện trong Thánh lễ và cầu nguyện cho Thầy Giuse. Cuối cùng Cha Giám đốc Học viện cũng đã gửi lời cám ơn quý ân nhân, là những người bảo trợ ơn gọi cho Thầy Giuse trong suốt quá trình tu học.

BVH Học Viện

1. Cáo phó Thầy Giuse Hoàng Văn Đức, C.Ss.R

2. Tiểu sử Thầy Giuse Hoàng Văn Đức, C.Ss.R

3. Nhân cái chết đột ngột của người em trong Dòng