Tiểu sử thầy Giuse Hoàng Văn Đức, C.Ss.R

THẦY GIUSE HOÀNG VĂN ĐỨC, C.Ss.R

– Sinh ngày 24 tháng 05 năm 1992 tại Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Giáo Phận Bùi Chu, là người con thứ hai trong gia đình có bốn người con: 1 anh trai, 1 em trai (đã qua đời), và một em gái.

– Sau khi hoàn tất chương trình Đại Học, tốt nhiệp kỹ sư tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, ngành kỹ thuật nhiệt, thầy Giuse được gia nhập Dự tu DCCT Huế vào ngày 13 tháng Tư năm 2018.

– Ngày 22 tháng Bảy năm 2018, thầy Giuse được gia nhập Dự tập DCCT ở Sài Gòn.

– Ngày 02 tháng 07 năm 2020, thầy Giuse được gọi vào Nhà Tập DCCT ở Huế.

– Ngày 30 tháng 06 năm 2021, thầy Giuse được tuyên khấn Lần đầu trong DCCT.

– Hiện tại, thầy Giuse đang là Sinh viên Học Viện Thánh Anphongsô thuộc DCCT.

Vào ngày 07 tháng 02 năm 2022, thầy Giuse đã được Chúa gọi về với Người khi vừa tròn 30 tuổi và hơn 7 tháng sống lời Khấn Dòng.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho thầy Giuse Hoàng Văn Đức sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

 Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.