Trực tuyến: Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục trong DCCT – 03/07/2024

Vào lúc 08 giờ 30, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh sẽ truyền chức Phó tế cho 12 thầy và truyền chức linh mục cho 13 thầy.

Kính xin cộng đoàn cầu nguyện cho quý thầy chuẩn bị tâm hồn để tuyên khấn và chịu chức thánh. Xin Chúa ban cho quý thầy, quý tân chức lòng yêu mến Chúa và ơn bền đỗ trong ơn gọi.

TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ