Cáo phó: Thầy Giuse Hoàng Văn Đức, C.Ss.R

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ   

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

 

THẦY GIUSE HOÀNG VĂN ĐỨC, C.Ss.R

Sinh ngày 24 tháng 05 năm 1992

Tại tỉnh Nam Định

Khấn Lần đầu: 30.06.2021

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 07 tháng 02 năm 2022, tại Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn, sau 30 năm làm con Chúa trên dương thế, hơn tháng khấn Dòng.

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ sẽ cử hành lúc 19g00, thứ Hai, ngày 07.02.2022, tại Tu viện DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6g00, thứ Năm, ngày 10.02.2022, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

– Sau Thánh lễ, thi hài Thầy GIUSE sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Thầy GIUSE

mau được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 RIP