Cáo phó và tiểu sử cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm, Dòng Chúa Cứu Thế

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

CHA PHÊRÔ NGUYỄN THANH LIÊM, C.Ss.R

Sinh ngày 18 tháng 07 năm 1945

Tại tỉnh Nghệ An

Khấn Lần đầu: 01.09.1967

Lãnh sứ vụ Linh mục: 21.06.1975

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 03 tháng 02 năm 2022, tại Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu, sau 77 năm làm con Chúa trên dương thế, 55 năm khấn Dòng và 47 năm Linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 6g00, thứ Sáu, ngày 04.02.2022, tại Tu viện DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 10g00, thứ Bảy ngày 05 tháng 02 năm 2022, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

– Sau Thánh lễ, thi hài Cha Phêrô sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm mau được hưởng Nhan Thánh Chúa.

RIP

TIỂU SỬ CHA PHÊRÔ NGUYỄN THANH LIÊM, C.Ss.R

— *** —

CHA PHÊRÔ NGUYỄN THANH LIÊM, C.Ss.R

• Sinh ngày 18 tháng 07 năm 1945 tại Nghệ An

• Năm 1961: Gia nhập Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế tại Vũng Tàu

• Năm 1966: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang

• Ngày 01.09.1967: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Nha Trang

• Từ năm 1967 đến năm 1975: Tu học tại Học Viện DCCT Đà Lạt-Thủ Đức

• Ngày 21.06.1975: Lãnh thừa tác vụ linh mục tại DCCT Sài Gòn

• Từ năm 1975 đến năm 2011: Phụ trách Họ đạo Thanh Sơn và Tân Phó, thuộc tỉnh Bến Tre, GP. Vĩnh Long

• Từ năm 1990: Phụ trách Họ đạo Rạch Dầu, tỉnh Bến Tre, GP. Vĩnh Long

• Từ năm 1993: Phụ trách Họ đạo Ba Vát, thuộc GP. Vĩnh Long

• Từ năm 1992 đến năm 1995: Làm Bề Trên Cộng Đoàn DCCT Miền Tây

• Từ năm 2011 đến nay: Cha làm thành viên viên Cộng Đoàn Vũng Tàu

Vào ngày 03 tháng 02 năm 2022, cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm đã an nghỉ trong Chúa, sau 77 năm làm con Chúa trên dương thế, 55 năm khấn Dòng và 47 năm Linh mục.

Cuộc đời Cha Phêrô là một hành trình vui mừng và nhiệt thành đi theo Chúa Cứu Thế trong sứ vụ tông đồ, theo đặc sủng DCCT, cách riêng cho các Họ đạo ở Miền Tây thuộc Giáo Phận Vĩnh Long. Cha đã chấp nhận nhiều hy sinh để phục vụ và chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Nhờ ơn Chúa giúp, Cha đã chu toàn trách nhiệm Chúa trao và các Họ đạo đó hiện nay đã và đang phát triển tốt đẹp.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.