VỀ NHÀ CHA

Cáo phó: Ông cố Phêrô Nguyễn Gia Phát – Thân phụ cố Lm. Giuse Nguyễn Quốc Hùng

 Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô tử nạn và Phục sinh Tang gia chúng tôi xin kính báo: ÔNG CỐ PHÊ-RÔ NGUYỄN GIA PHÁT Sinh năm: 1942 Đã an nghỉ trong …

Xem thêm