Cáo phó ông cố Phêrô – Thân phụ thầy Giuse Ngô Văn Mùi, C.Ss.R