Cáo phó: Bà cố Catarina Nguyễn Thị Tin (Thân mẫu của Thầy Phêrô Phan Văn Hoàn, C.Ss.R)

Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ: BÀ CỐ CATARINA NGUYỄN THỊ TIN

(Thân mẫu của thầy Phêrô Phan Văn Hoàn, C.Ss.R.)

BÀ Cố CATARINA NGUYỄN THỊ TIN,

Sinh ngày 21-11-1921, tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đã được Chúa gọi về lúc: 01 giờ 45, Thứ Sáu, ngày 06-10-2023.

• Nghi thức tẫn liệm: 14 giờ 30, Thứ 7, ngày 07-10-2023.

• Thánh Lễ An táng: 08 giờ 30, Thứ 2, ngày 09-10-2023, do Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng chủ sự, tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Mỹ, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Kính xin quý vị cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Catarina sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.