Tại sao Tin mừng Matthêu là cuốn sách đầu tiên của Tân ước?

Chúng ta biết rằng Tin mừng theo thánh Marcô được viết trước Tin mừng theo thánh Matthêu, vậy tại sao Tin mừng Matthêu lại là cuốn sách đầu tiên trong Tân ước, trước cả Tin mừng Marcô?

Vào thế kỷ sau khi chúa Giêsu chịu chết và và phục sinh “Tin mừng’’cứu độ của Người (Tin mừng ) xuất hiện thành một sưu tập gồm bốn tài liệu, gọi là Tin mừng theo thánh Matthêu, Luca và Gioan. Matthêu đứng đầu, vì một vài lý do khá quan trọng. Một trong những lý do đó là Tin mừng Matthêu có lẽ là cuốn sách đầu tiên trong bốn cuốn được các giáo đoàn Kitô giáo lớn chấp nhận, chẳng hạn như giáo đoàn Antiôkia.

Đối với chúng ta, khó mà đánh giá ảnh hưởng của tin mừng Matthêu đối cới các Kitô hữu tiền khởi. Cuốn sách này được coi là một bản giáo lý, hay là bản tóm lược niềm tin Kitô giáo, trình bày cho các tín hữu và các độc giả khác thấy người tin theo Chúa Kitô là người thế nào. Hầu hết các tác giả Kitô giáo ở thế kỉ thứ hai đều tham chiếu Tin mừng Matthêu hơn cả các  sách khác. Trong số các vị ấy, nổi tiếng nhất là thánh Irênê, trong tác phẩm chống lạc giáo, đã trích dẫn Matthêu nhiều hơn tất cả các Tin mừng khác gộp lại.

Một lý do khác nữa là nội dung Tin mừng Matthêu có phạm vi rất rộng. Nó gồm chứa hầu như tất cả tư liệu trần thuật trong Tin mừng Marcô, và còn nhiều hơn thế, chẳng hạn như tư liệu về thời thơ ấu và những lần hiện ra của chúa Giêsu sau khi Phục sinh. Tin mừng Matthêu cũng giải quyết một số vấn nạn được nêu lên trong Tin mừng Marcô. Chẳng hạn, Matthêu nói rõ ràng Giêsu chịu phép rửa không phải vì tội riêng của người. Matthêu cũng giải thích vì sao có tin đồn cho rằng các môn đệ của chúa Giêsu đã lấy trộm thi hài của người đưa ra khỏi mồ.

Bài giảng trên núi (chương 5-7) tự nó dế dàng giải thích vì sao thời đó người ta chấp nhận “Tin mừng thứ nhất ” như là lối diễn giải thực tế hay nhất về đức tin và luân lý Kitô giáo.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

13. Tuổi của dòng giống loài người

14. Thiên chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ

15. Tiến hóa ” còn hơn là một giả thuyết “

16. Tiến hóa và linh hồn

17. Thần học có dựa trên khoa học không?

18.Ngôi vị nào là đấng tạo hóa.

19. Ông Môsê và 5 cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh.

20. Ông Nôe và chiếc tàu

21. Cụ tổ Abraham ngoại tình?

22. Chuyện nàng Rachel

23.tại sao có những cái “uế tạp”?

24. Cắt bì

25. Dân Israel có thuộc về dân Do Thái không?

26. Yavê là ai?

27. Các sách Thánh kinh

28. Chương và câu

29. Việc biên soạn Tân ước 

One comment

  1. Chào AdMin! Mình là một sinh viên, hiện đang học ở Huế. Theo như niên biểu thì Tin Mừng được viết Sớm nhất bằng tiếng Aram là tin Mừng Mát Thêu. Được viết năm vào thế kỉ 1 năm 50, nhưng sau đó bị thất lạc. Và sau đó được biên soạn lại vào năm 80. Còn tin mừng Macco thì được viết vào năm 65. Như vậy, thì có thể nói là tin Mừng Mattheu có trước được không ạ.!
    Cảm ơn Admin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.