học hỏi giáo lý

Lời Chúa trong Kinh Mân Côi

WHĐ (24.9.2020) – Tháng 10, tháng Mân Côi lại về. Tôi muốn viết một chút về Kinh Mân Côi dưới góc độ Lời Chúa trong Kinh Mân Côi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở miền Bắc, công giáo “đạo gốc” [không phải theo …

Xem thêm

Nhãn quan Giáo hội về giới trẻ trong thế giới hôm nay

WHĐ (18.8.2020) – Trong Tông huấn Đức Kitô Đang Sống (Christus Vivit, 2019), Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Điều quan trọng là cần phải nhận thức rằng Đức Giêsu là một người trẻ. Người đã hiến dâng mạng sống mình khi Người là, theo ngôn ngữ của thời đại hôm nay, người trưởng thành trẻ” (Christus …

Xem thêm

Nên thánh khi lên mạng

Khi nói nên thánh, nhiều người nghĩ ngay đến những gì cao cao, siêu siêu,… Vì thế, các bạn trẻ thường ngại ngùng khi đề cập đến đề tài này với lý do là mình không thể cao siêu. Nếu hiểu theo cách đó, nhiều bạn trẻ sẽ không có …

Xem thêm