BA VUA LÀ NGƯỜI Ở ĐÂU?

Hội thánh nói gì về niềm tin vào Ba Vua? Có thể là câu chuyện không có thật?

Tin mừng Mátthêu là cuốn sách duy nhất kể lại câu chuyện này, nhưng không gọi họ là Ba Vua, cũng không nói có mấy vị. Theo truyền thống, người Công giáo Đông phương nói tới 12 Vua!

Câu hỏi của bạn liên quan tới những kỹ thuật giải thích Thánh kinh, về hình thức văn chương, về văn loại trong tin mừng này. Khi cẩn thân nghiên cứu tin mừng này và một số tài liệu khác cùng thời, chúng ta có thể chắc chắn phần nào rằng trong tin mừng Mátthêu có một số thí dụ được gọi là haggadic midrash – là những câu chuyện được dùng để nhấn mạnh và làm sáng tỏ ý nghĩa của một sự kiện hay một giáo huấn đặc biệt.

Những câu chuyện như thế có dụng ý chuyển tải chân lý của mầu nhiệm rõ rệt bao nhiêu có thể. Tác giả không có ý kể lại theo nghĩa đen, theo nghĩa chữ, và những câu chuyện ấy rất phổ biến nơi người Do Thái như một dụng cụ giáo huấn hữu hiệu.

Người ta có thể tin câu chuyện về các nhà chiêm tinh là đã xảy ra thật như tin mừng kể lại, hoặc là một phần nhưng dựa trên cuộc hành trình có thật của các nhà chiêm tinh tới Giêrusalem vào thời gian Chúa Giêsu sinh ra, hoặc câu chuyện chỉ là huyền thoại và nhằm kêu giọi sự chú ý vào việc ứng nghiệm các lời ngôn sứ mà Mátthêu nói tới.

Tất cả mọi cách hiểu trên đây đều phù hợp với lập trường của Hội thánh Công giáo về ý nghĩa và ơn linh ứng trong Thánh kinh.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

13. Tuổi của dòng giống loài người

14. Thiên chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ

15. Tiến hóa ” còn hơn là một giả thuyết “

16. Tiến hóa và linh hồn

17. Thần học có dựa trên khoa học không?

18.Ngôi vị nào là đấng tạo hóa.

19. Ông Môsê và 5 cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh.

20. Ông Nôe và chiếc tàu

21. Cụ tổ Abraham ngoại tình?

22. Chuyện nàng Rachel

23.tại sao có những cái “uế tạp”?

24. Cắt bì

25. Dân Israel có thuộc về dân Do Thái không?

26. Yavê là ai?

27. Các sách Thánh kinh

28. Chương và câu

29. Việc biên soạn Tân ước 

30. Ngôn ngữ bao hàm giới tính trong thánh kinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.