Thứ Ba Lễ Kính Danh Thánh Chúa Giêsu: Điều làm nên Thầy dạy

Thái Hà (09.01.2024) – Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,21-28)

Trong Tông Huấn Evangelii Nutiandi số 41 của Đức Thánh Cha Phaolô VI, có viết: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu có họ nghe thấy thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những chứng nhân.” Điều đó nói lên: đời sống có một vai trò vô cùng lớn trong việc rao truyền nước Chúa và ngược lại.

Đó chính là lý do mà trong bài Tin Mừng hôm nay, người ta nhận thấy nơi Đức Giêsu có một thứ uy quyền nào đó hơn hẳn các kinh sư của họ. Vì người là Thiên Chúa, người làm mọi sự vì tình yêu bằng chính những gì người đã nói. Đó là lý do người ta nhận thấy uy danh của Người và tin nhận những gì Người loan báo.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp chúng con biết sống Lời của Chúa không chỉ qua lời nói mà chính bằng cách cư xử của mình. Để noi gương Chúa, chúng con cũng trở nên những chứng tá uy tín trước mặt mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…